Hakkımda

Avukat Aysu Berfin ÇELİK , 1995 yılı Çankırı doğumludur. Gaziantep
Abdülkadir Konukoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimi almıştır.2018 yılında yaptığı avukatlık stajının ardından kurduğu hukuk bürosuyla Gaziantep ’de serbest avukatlık yapmaktadır. Gaziantep Barosu CMK Servisi’nde aktif olarak görev almaktadır. Çeşitli sivil toplum örgütlerine üye olarak hukuk çalışmaları yürütmüştür.

Ceza Hukuku

İş Hukuku

Kira Hukuku

Kurumsal Hukuk Davaları

Aile Hukuku

İcra Hukuku

Kadın Hakları, Kadına Şiddetin Önlenmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Önleme ve Ortadan Kaldırma ile ilgili projelerde aktif rol almaktadır. Bu konularda çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarından olan Kadın Meclisleri’nin çalışmalarında yer almaktadır. Çocuk Hakları ve Çocuk İstismarının önlenmesi ile ilgili olarak UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği çalışmalarına katılmaktadır. 2019 yılında Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği Avukat Hakları Çalıştayı’ nda atölye çalışmalarına dahil olmuştur. Hatay Barosunda düzenlenen Yapay Zeka ve Hukuk Çalıştayı’na katılım sağlamışlardır. İnsan Haklarını yakından ilgilendiren toplumsal davalara katılım göstermektedir

İdari Davalar

Gayrimenkul Hukuku

Kira Hukuku

Miras Hukuku

Sözleşme Hukuku

Bireysel Hukuk Davaları

Hukuk büromuz; hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir. Müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır. Vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.
Hukuk büromuz sonuç odaklı ve bağımsız bir avukatlık bürosu olup gerçek ve tüzel kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.